Havenreglement Muiderberg


Om alles op de haven zo soepel en aangenaam mogelijk te laten verlopen voor iedereen die graag bij ons komt om te watersporten, hebben we een aantal regels en tips opgesteld en samengevat in ons havenreglement.

Verhuur van ligplaatsen

– Ligplaatsen worden verhuurd op naam. Het is verboden om de ligplaats over te dragen aan een derde;
– Indien u verhuist, dient u ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
– Ligplaatsen dienen schriftelijk te worden opgezegd voor 15 november van ieder jaar. Is opzegging voor die datum niet geschied, dan is de havenmeester gerechtigd de de huurovereenkomst stilzwijgend met een jaar te verlengen.
– Handelt u in strijd met dit reglement, dan behoudt de havenmeester zich voor de huur met onmiddellijke ingang op te zeggen.
– Het liggeld dient voor 1 april van het ligjaar te zijn overgemaakt. U krijgt in januari daarvoor een factuur.
– De haven is jaarlijks geopend van 15 april tot en met 15 oktober. Voor en na die tijd dient u uw boot elders onder te brengen.
– Eventueel gebruikt tapijt dient u na afloop van het seizoen te verwijderen.
– Autobanden en landvasten dient u na afloop van het seizoen mee te nemen.
– Het is niet toegestaan op een ligplaats voor een boot ook andere zaken zoals surfplanken of kleine zeilbootjes te stallen.

Havenreglement Muiderberg – Bevestiging boten


In het water liggende boten
Alle in het water liggende boten dienen met minimaal 4 landvasten aan de steiger vast te liggen. Aan alle landvasten moet een autoband bevestigd zijn ter demping van de kracht op de landvast.

Op de steiger liggende boten
– Catamarans moeten met minimaal twee spanbanden aan de steiger worden bevestigd.
– Glijsptrips zijn verkrijgbaar bij de havenmeester en voor voor catamarans erg handig.

Landvasten
Landvasten zijn gemaakt van landvastlijn. Dit is een lijn die er speciaal voor is gemaakt. Gebruik geen oude schoten of iets dergelijks. Nieuwe landvasten zijn verkrijgbaar bij de havenmeester.

Tips:
– Een stuk tuinslang om een landvast kan slijtage voorkomen;
– Boten tot 4 meter hebben landvasten met een minimum dikte van 10 mm;
– Boten langer dan 4 meter hebben landvasten met een minimum dikte van 12 mm.

Veiligheid en Diefstal
– Er wordt soms gestolen op de haven. Vooral buitenboordmotoren zijn erg geliefd. Het aanbrengen van een buisslot geeft extra beveiliging en bemoeilijkt diefstal. Een buisslot kunt u verkijgen bij de ANWB;
– Als u uw boot lang niet gebruikt kunt u het beste de motor mee naar huis nemen of in het motorhok plaatsen;
– Kinderen op de steiger is geen probleem mits ze niet op een andermansboot spelen;
– Indien u mensen op de haven ziet waarvan u vermoedt dat ze er niet thuis horen schroom dan niet dit te melden bij de havenmeester;
– Zeilen in de haven is absoluut verboden.

Verhuur van Zeilboten & Surfplanken
– Het gebruik van een bij ons gehuurde zeilboot is te allen tijden voor eigen risico;
– Het huurgeld dient u na afloop contant te betalen.

Risico
– Het betreden van de haven, de kleedkamers en de opslagplaatsen is te allen tijden voor eigen risico.